Priser

 •                               Prisliste 2017

 •                           Gæster


 • 0 m. -   12m………………………...………...…125 kr. pr. overnatning

 • 12 m. og derover…………….…………….…... 150 kr. pr. overnatning

 • Campingvogne/Autocampere…………………..125 kr. pr. overnatning

 • Cykelcampister: ..............................................35 kr. pr. person./ overnatning       

  

                                       Ydelser skal betales forud

 

 •                                 
 • _______________________________________________________________________

 •                           Fastliggerpriser

 • Under 4,5m ……………………………………..      1250 kr.
 • 4,5m        - under 6 m ………………….......……      1400  kr.
 • 6m.          – under 9 m………………….....……..      1550  kr.
 • 9m.          – under 12 m……….……........………      1700 kr.
 • 12m. og derover…………………………………     1850 kr.

 • Priserne er HALVÅRLIGE (inkl. moms ) og skal betales
 • forud den 1.1 og 1.7  De respektive bådes data skal
 • fremvises på forlangende, i tvivlstilfælde foretages kontrolmåling.


 • Hver bådejer bør i egen interesse og i god tid informere
 • havnen om fortsat lejemål, såsom midlertidig
 • fravær grundet køb/salg eller andet.
 • Har en bådejer fået anvist en plads i havnen, skal
 • denne plads benyttes i indeværende sæson og kan
 • ikke videreudlejes eller udlånes til andre personer
 • eller til andet formål.

 • _______________________________________________________________________

 •                            ANDRE YDELSER 

 • Jolleplads udenfor havnen m/adgang til faciliteter…...…..400 kr. pr. halv-år
 • Afgift for grund til huse på havnen……......…………........200 kr. pr. halv-år
 • Åbningsgebyr ved påbeg. af havneplads……….…...…... 2000 kr.
 • Åbningsgebyr på 2000 kr.tilbagebetales ikke
 • Optagning/isætning af fremmede både med egen kran....100 kr.
 • Dagskort til slæbested ...........................................................50 kr.
 • Årskort til slæbested............................................................400 kr.
 • Elpris- dagspris + 10% ..................................... pt./ kwh  2,25 kr.
 • Depositum for lån af måler.................................................500 kr.

 •                  ALLE PRISER ER INKL. MOMS
 • _______________________________________________________________________

 • Fastliggere, vinterliggere mv. må ikke være tilsluttet strøm uden brug
 • af havnens elmåler (depositum kr. 500,-)
 • Strøm afregnes pt. med 1,80 kr. + moms/kwh.

 • _______________________________________________________________________

 •         Spørgsmål vedrørende havneplads bedes rettes til: •                                             Havnefoged

 •                                            Gert Hansen
 •                                           Tlf. 30 53 29 21  
 •                                                              
 •                                                  
 •                                                                                          
 •                                                              
 •