Prisliste 2018

                                 
Gæster


0 m. -   12m………………………...………...…125 kr. pr. overnatning

12 m. og derover…………….…………….…... 150 kr. pr. overnatning

Campingvogne/Autocampere…………………..125 kr. pr. overnatning

Cykelcampister: .......................................... 35 kr. pr. person./ overnatning       
  
                                       Ydelser skal betales forud
 
                                
_______________________________________________________________________

                         
Fastliggerpriser

Under 4,5m ………………………………………..      1000 kr.
4,5m        - under 6 m ………………….......……      1150 kr.
6m.          - under 9 m………………….....……..      1300 kr.
9m.          - under 12 m……….……........………      1450 kr.
12m. og derover…………………………………….      1600 kr.

Priserne er HALVÅRLIGE (inkl. moms ) og skal betales
forud den 1.1 og 1.7  De respektive bådes data skal
fremvises på forlangende, i tvivlstilfælde foretages kontrolmåling.


Hver bådejer bør i egen interesse og i god tid informere
havnen om fortsat lejemål, såsom midlertidig
fravær grundet køb/salg eller andet.
Har en bådejer fået anvist en plads i havnen, skal
denne plads benyttes i indeværende sæson og kan
ikke videreudlejes eller udlånes til andre personer
eller til andet formål.

_______________________________________________________________________

                          
ANDRE YDELSER 

Jolleplads udenfor havnen m/adgang til faciliteter…...…..400 kr. pr. halv-år
Afgift for grund til huse på havnen……......…………........200 kr. pr. halv-år
Åbningsgebyr ved påbeg. af havneplads……….…...…... 2000 kr.
Åbningsgebyr på 2000 kr.tilbagebetales ikke
Optagning/isætning af fremmede både med egen kran...……....100 kr.
Dagskort til slæbested ...........................................................50 kr.
Årskort til slæbested.............................................................400 kr.
Elpris- dagspris + 10% ........................….............. pt./ kwh  2,25 kr.
Depositum for lån af måler.................................….................500 kr.

                
ALLE PRISER ER INKL. MOMS
_______________________________________________________________________

Fastliggere, vinterliggere mv. må ikke være tilsluttet strøm uden brug
af havnens elmåler (depositum kr. 500,-)
Strøm afregnes pt. med 1,80 kr. + moms/kwh.

_______________________________________________________________________

        Spørgsmål vedrørende havneplads bedes rettes til:                                            Havnefoged

                                           Gert Hansen
                                          Tlf. 30 53 29 21