Copyright © 2017-2021 Tårs Havn
                                                                 Prisliste 2021

                                                                      
Gæster


                                                   0 m. -   12m………………………...………...…125 kr. pr. overnatning

                                                  12 m. og derover…………….…………….…... 150 kr. pr. overnatning

                                                  Autocampere / Campingvogne……………..…..125 kr. pr. overnatning

                                                  Cykelcampister:...…...............................................30 kr. pr. person./ overnatning 
                                                 
                                                  Skibe henlagt uden person & forbrug 50 kr. pr. dag *

                                                  Skibe henlagt uden person & forbrug 250 kr. pr. påbegyndt uge *
                                                  
                                                  Skibe henlagt uden person & forbrug 500 kr. pr. påbegyndt månede *

                                                        * Varighed skal oplyses til Havnefogeden ved anløb.
                                          
  
                                                                           
Ydelser skal betales forud
Havne-penge