Copyright © 2017-2021 Tårs Havn


                           
              Prisliste 2021

                                        Gæster


0 m. -   12m………………………...………...…125 kr. pr. overnatning

12 m. og derover…………….…………….…....150 kr. pr. overnatning

Autocampere / Campingvogne.……………….125 kr. pr. overnatning

Cykelcampister: ..............................................30 kr. pr. person./ overnatning


Skibe henlagt uden person & forbrug 50 kr. pr. dag *

Skibe henlagt uden person & forbrug 250 kr. pr. påbegyndt uge *
                                                  
Skibe henlagt uden person & forbrug 500 kr. pr. påbegyndt månede *

             * Varighed skal oplyses til Havnefogeden ved anløb.
       
  
                                       Ydelser skal betales forud
 
                                
_______________________________________________________________________

                         
Fastliggerpriser
                        Leje af havneplads.


Under 4,5m …………………….………………..       1000 kr.
4,5m        - under 6 m ………………….......……      1150 kr.
6m.          – under 9 m………………….....……..      1300 kr.
9m.          – under 12 m……….……........………      1450 kr.
12m.        – under 14 m……….……........………      1600 kr.
14m. og derovre................................................       2000 kr.

Priserne er HALVÅRLIGE (inkl. moms ) og skal betales
forud den 1.1 og 1.7  De respektive bådes data skal
fremvises på forlangende, i tvivlstilfælde foretages kontrolmåling.


Hver bådejer bør i egen interesse og i god tid informere
havnen om fortsat lejemål, såsom midlertidig
fravær grundet køb/salg eller andet.
Har en bådejer fået anvist en plads i havnen, skal
denne plads benyttes i indeværende sæson og kan
ikke videreudlejes eller udlånes til andre personer
eller til andet formål.

_______________________________________________________________________

                          
ANDRE YDELSER 

Jolleplads udenfor havnen m/adgang til faciliteter…...…..400 kr. pr. halv-år
Afgift for grund til huse på havnen……......………….........200 kr. pr. halv-år
Åbningsgebyr ved påbeg. af havneplads……….…...…... 2000 kr.
Åbningsgebyr på 2000 kr.tilbagebetales ikke
Optagning/isætning af fremmede både med egen kran....100 kr.
Dagskort til slæbested ........................................................50 kr.
Årskort til slæbested..........................................................400 kr.
Elpris- dagspris + 15% ..................................... pt./ kwh  2,65 kr.
Depositum for lån af måler.................................................500 kr.


                
ALLE PRISER ER INKL. MOMS
_______________________________________________________________________

Fastliggere, vinterliggere mv. må ikke være tilsluttet strøm uden brug
af havnens elmåler (depositum kr. 500,-)
Strøm afregnes pt. med 2,12 kr. + moms/kwh.

_______________________________________________________________________

        Spørgsmål vedrørende havneplads bedes rettes til:                                         
          Havnefoged
                                                Jan Poulsen
                                               Tlf. 23 72 84 84
  
                                          

         

Takstblad