Oprensning
Rederiet Høj er igang med at
foretage en oprensning af
sejlrenden ind til Tårs Havn