Copyright © 2017-2022 Tårs Havn
Den selvejende institution Tårs Havn
Tårsvej 215
Tårs
4912 Harpelunde

CVR- nr. 65823411
Tlf. (Havnefoged) + 45 23 72 84 84
Mail: havnefoged@taarshavn.dk
Mail: taarshavn@taarshavn.dk
Generalforsamling 2022Marts 2022:   Generalforsamling


På bestyrelsens vegne
Der afholdes
Ordinær generalforsamling

Lørdag D. 26.Marts Kl 10.00,
Den afholdes i
Sandby Kulturhus Tårsvej 92A  4912 Harpelunde
Det gamle bibliotek

Der afholdes samlet generalforsamling for både år 2020 og år 2021

Dagsorden iflg.. vedtægterne

Indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamling