Generalforsamling 2022Marts 2022:   Generalforsamling
På bestyrelsens vegne
Der afholdes
Ordinær generalforsamling

Lørdag D. 26.Marts Kl 10.00,
Den afholdes i
Sandby Kulturhus Tårsvej 92A  4912 Harpelunde
Det gamle bibliotek

Der afholdes samlet generalforsamling for både år 2020 og år 2021

Dagsorden iflg.. vedtægterne

Indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamling
Document icon set
Referat af Generalforsamling 2022 se PDF Dokument
Den selvejende institution Tårs Havn
Tårsvej 215
Tårs
4912 Harpelunde

CVR- nr. 65823411
Copyright © 2017-2023 Tårs Havn
     Hjemmeside: www.taarshavn.dk
     Tlf. (Havnefoged)
+ 45 23 72 84 84
     Mail:
havnefoged@taarshavn.dk
     Mail:
taarshavn@taarshavn.dk
     Mail: webmaster@taarshavn.dk