Generalforsamling 2023Marts 2023:   Generalforsamling
På bestyrelsens vegne
Der afholdes
Ordinær generalforsamling

Lørdag D. 25.Marts Kl 10.00,
Den afholdes i
Havnehuset Tårsvej 215  4912 Harpelunde
" Hyttefadet "

Havnen er vært for Kaffe Øl og Vand

Dagsorden iflg.. vedtægterne

" Indkomne forslag "
Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamling
                                                        Den selvejende institution Tårs Havn
Tårsvej 215
Tårs
4912 Harpelunde

CVR- nr. 65823411
Copyright © 2017-2023 Tårs Havn
     Hjemmeside: www.taarshavn.dk
     Tlf. (Havnefoged)
+ 45 23 72 84 84
     Mail:
havnefoged@taarshavn.dk
     Mail:
taarshavn@taarshavn.dk
     Mail: webmaster@taarshavn.dk