Generalforsamling 2023


Marts 2023: Generalforsamling
Der afholdes
Ordinær generalforsamling
Lørdag D. 25.Marts Kl 10.00,
Den afholdes i
Havnehuset Tårsvej 215 4912 Harpelunde
" Hyttefadet "
Havnen er vært for Kaffe Øl og Vand
Dagsorden iflg.. vedtægterne
"
Indkomne forslag
"
Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamling
På Bestyrelsens vegne
Den selvejende institution Tårs Havn
Tårsvej 215
Tårs
4912 Harpelunde
CVR- nr. 65823411
Copyright © 2017-2023 Tårs Havn
Hjemmeside:
www.taarshavn.dk
Tlf. (Havnefoged)
+45 23 72 84 84
Mail:
havnefoged@taarshavn.dk
Mail:
taarshavn@taarshavn.dk
Mail:
webmaster@taarshavn.dk