Copyright © 2017-2021 Tårs Havn
SlæbestedSlæbestedet
Har man en trailerbåd kan man benytte slæbestedet mod betaling.
Man kan betale pr gang ved at lægge beløbet i postkassen ved
siden af slæbestedet. Eller man kan kontakte
formanden eller havnefogeden og få et årskort
Se takstblad for brug af slæbestedet
Slæbested
Tårs Havn har et slæbested som bliver
brugt til trailerbåde. Der kan betales pr gang
eller man kan få et årskort